ปรัชญาของบริษัท

  1. เฮาส์ดู กรุ๊ป หน้าหลัก/
  2. ปรัชญาของบริษัท

ปรัชญาของบริษัท

ปรัชญาแบรนด์

เราจะทำให้ข้อมูลของตลาดที่พักอาศัยของประเทศญี่ปุ่นมีความเปิดเผย และสร้าง “ระบบการหมุนเวียนของที่พักอาศัยสมัยใหม่”ที่สามารถเปลี่ยนบ้านในอุดมคติไปตามรูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้าได้

ปรัชญาองค์กร

เราสร้างความมั่งคั่งให้กับลูกค้า ความมั่งคั่งให้กับพนักงานและความมั่งคั่งให้กับสังคม เราแสวงหาความเจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืนและความสุขที่ยืนยาว

ปรัชญาการจัดการ

เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อลูกค้าของเรา

Page Top